Den rigtige sikkerhedsløsning til din virksomhed

Industrisikkerhed

En af kernekompetencerne i LF VAGT er projektering af særligt sensitive områder, herunder bl.a. byggepladser, havne- og industriområder mht. perimetersikring, bevogtning samt alarm- og videoudstyr.

Vi kan ligeledes levere ISPS godkendt personale, der kan færdes på terrorsikrede områder.
LF VAGT løser opgaven fra initialfasen til et fuldt operativt system er kørende, herunder sørger for kabelnedgravning, systemopsætning, og efterfølgende drift/servicering af alarm og videoudstyr, samt de nødvendige foranstaltninger i og omkring bevogtnings/bemandingssituationen.

Sikkerhedsvagter

LF VAGT tilbyder mange typer vagter til både privat og erhverv. Dette omfatter bl.a.:

  • Butikskontrol,  en effektiv foranstaltning i bekæmpelsen af svind, hvor vagten optræder i civil.
  • Udgangskontrol, en kontrol af medarbejdere, leverandørere og andet personale, når de forlader virksomheden.
  • Service/receptionist/fastvagt/portvagt, der signalere tryghed og sikkerhed samtidig med der holdes opsyn med området. Er samtidig retvisende og adfærdsregulerende i henhold til virksomhedens procedurer og politikker. Disse vægtere kan udfører mindre administrative opgaver samt forefaldende pedelopgaver, såfremt behovet er der.
  • Tilsynsvagt, foretager tilsyn med private boligområder, sommerhuse, offentlige institutioner, byggepladser osv. Det signaleres, at der holdes opsyn med ejendommen/området og virker dermed forebyggende på indbrud og hærværk.
  • Dørmænd/VIP/Rød løber vagt betyder, at dine gæster oplever en ensartet og høflig behandling i både afvisningssituationer såvel som i servicesituationer. VIP/Rød løber er til dig der ønsker lidt mere en almindelige dørmænd. De møder i jakkesæt og ses mere som en serviceperson, der f.eks. kan bestille en taxi, anvise bord, tage imod jakker eller åbne limosinedøren.
  • Crowd control– disse vagter er i stand til sikkerhedsmæssigt korrekt at planlægge, lede og vejlede ved håndtering af større menneskemængder ved forskellige typer arrangementer og med baggrund i gældende lovgivning.
  • Institutionsvagter, se underbeskrivelsen Socialforsorgen og læs mere om vores mentorafdeling på www.lfmentor.dk

Herudover tilbydes en række andre sikkerhedsprodukter bl.a.:

  • sikring og alarmer
  • værditransport

Ønsker du at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende på telefon 30 49 37 87.

Socialforsorgen

Særlig støtte i vagt og socialpædagogisk arbejde
LF VAGT tilbyder som noget helt unikt – med kort varsel – at indtræde i opgaver, som er underlagt bl.a. servicelovgivningen f.eks. ved utilpassede unge, domsanbragte kriminelle og lignende persongrupper, hvor særlige pædagogiske og undervisningsmæssige realkompetencer og præferencer er påkrævet.

Vi har en tiltrædelsesoverenskomst med 3F på vikarområdet, og vi kan fungere som både vagt og pædagogiskvikarstøtte på institutionerne, så borgeren kommer i kontakt med så få udefrakommende som muligt. Vi er bevidste om, at denne type borgere ikke har behov for mere personale end højst nødvendigt i deres liv, hvorfor vi kan tilbyde at slå vagt og vikar funktionen sammen til en stilling. Såfremt instutionen har behov for civile vagter, kan vi søge om dette via rigspolitiet og få en eventuel dispensation.

LF VAGT indgår ligeledes i mentorordninger over både kortere og længere perioder med individuelle løsninger. Vi kan tilbyde STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelse), afrusing, efterværn og døgntilbud med fokus på bygge og anlæg samt fremtidens ufaglærte til faglærte.

Baggrund
LF VAGT har en stor gruppe medarbejdere, der har specialiseret sig igennem – dokumenteret – uddannelse og arbejde med socialt belastede persongrupper med særlige behov.

Referencer
LF VAGTs  personale har løftet og løfter til stadighed opgaver for bl.a. Kofoedsminde, Bo og Naboskab samt en række private opholdssteder.

Undervisningslære, førstehjælp, brandbekæmpelse, voksenpædagogisk uddannelse, Søværnets sergentskole, hygiejnekursus, fitness instruktører, håndtering af psykisksyge, stresskursus, grundlæggende viden om autisme modul 1+2.

Kontakt os

Kontakt os på telefon eller benyt nedenstående kontaktformular.

Kontakt LF Services

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit telefonnummer (skal udfyldes)

Emne

Din besked